Städet 4

Städet 4
Bryggargatan 4, 921 36 Lycksele

Hyresgäster i denna fastighet:

Lycksele Kommun, IFO