Ledigt

För närvarande har vi inga tillgängliga lokaler i våra fastigheter.

I fastigheten Målaren 5 kommer inom kort 100 m² med kök och personalrum att färdigställas.