Ledigt

Fabrikören 1
Lavalvägen 2. Lagerlokal 375 m², ej värme.

Rörläggaren 3
Timmervägen 68. Industrilokal ca 2000 m² med personalrum och lager.
Uppdelning till mindre ytor möjlig.
Ledig from 240501

Målaren 5
Timmervägen 73. 100 m² med kök och personalutrymme. Egen ingång. Anpassas efter kund.