Ledigt

Järnhandlaren 1
Timmervägen 68, Lagerlokal 210 m². Ej värme, två portar. Loft invändigt.

Fabrikören 1
Lavalvägen 2. Lagerlokal 375 m², ej värme. Skärmtak 328 m². Flera fack.

Rörläggaren 3
Timmervägen 68. Industrilokal 3680 m² med personalrum och lager.
Uppdelning till mindre ytor möjlig.
Prel. ledig from 240101

Målaren 5
Timmervägen 73. 100 m² med kök och personalutrymme. Egen ingång. Anpassas efter kund.

Diligensen 7
Skolgatan 11. Kontorsvåning med 8 st kontor, personalrum och wc. 266 m². Plan 2. Hiss. Förråd i källare finns.
Ledigt from 240201